تماس با خانم دانشمند
 
شماره حساب
تلفن : 09132705392 خانم دانشمند
شماره کارت ملت :6104337194538763
شماره حساب جام ملت:1707758/76

دقت فرمایید شماره حسابها به نام سرکار خانم اعظم صداقت مدیر شرکت می باشد
جشنها

سفره عقد،میوه آرایی آبشاری

کلاسهای آموزشی جشنها
آموزش سفره عقد
دی وی دی آموزش سفره عقد
آموزش پتینه
آموزش نقاشی سرامیک
طراحی و اجرا از مهندسین مشاور بهبد فرادیس نقش جهان